Pályázati támogatás tanórán kívüli tevékenységekre
a Művelődési Ház szervezésében

Az Izsáki Általános Művelődési Központ az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 jelű „Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ Nevelési és Oktatási Intézményeket támogató tevékenysége” című pályázaton 16 509 436 forint összegű támogatást nyert. A pályázat 2012. szeptember 1. – 2013. október 31. közötti időszakban valósul meg. A pályázatban megfogalmazott feltételeknek megfelelve az Izsáki Kulturális Szolgáltató központ 6 együttműködési megállapodást kötött oktatási és nevelési intézményekkel (iskolákkal, óvodával, más települések iskoláival). A projekt keretében heti és havi tehetséggondozó szakkörök, táborok, témahét, valamint versenyek szervezésére, lebonyolítására nyílik lehetőség. Többek között lakóhelyünk és távolabbi környéke hagyományainak, élővilágának, néprajzának megismerése természetbúvár szemmel, médiaszakkör, népzenei hagyományok oktatása, olvasókör, drámajáték, kézműves szakkörök, néptánc tehetséggondozó tábor, olvasótábor, szavaló versenyek és ki mit tud, valamint az óvodásoknak daloló, alkotó mozgató foglalkozások szerveződnek.

A pályázati támogatásból a foglalkozásokhoz szükséges anyagok, valamint néhány szükséges eszköz vásárlására is lehetőség nyílik. A gyerekek múzeumokba, színházakba jutnak el, és egyéb, a szakkörök tevékenységéhez kapcsolódó érdekességeket bemutató helyeket látogathatnak meg.

A „Kenderzsupp” – dráma szakkör, a „Könyvmolyok” – olvasókör, Kézműves szakkör („Bütykölő”), Ifjú képzőművészek köre („Alkotó kuckó”), a Média szakkör, az óvodai foglalkozások, valamint a Természetjáró szakkör már megkezdte működését. A szakkörök ingyenesen látogathatók.

 

Szabó József projektmenedzser