Akikre büszkék vagyunk

A 2018/2019-es tanévzáró ünnepélyen az alábbi személyek részesültek kitüntetésben:

PEDAGÓGUS SZOLGÁLATÉRT EMLÉKÉREM

Ázsóth Ilona

Pedagógus pályáját 1979. december 7-én kezdte. Izsákon 1991. november 1. óta dolgozott történelem-földrajz-könyvtár szakos tanárként. Évtizedeken át nagy szakmai hozzáértéssel oktatta az intézményben mindkét tantárgyát, és vezette az iskolai könyvtárat is többször. Tanítványaival mindig igen jó kapcsolatot ápolt.

Negyven éves pályafutása alatt fiatalok generációit nevelte a természet tiszteletére és szeretetére, átfogó természettudományos ismeretekre. Munkaközösség- vezetőként sokat tett a természettudományos tárgyak presztízsének emeléséért, a csillagászat, mint tudomány népszerűsítéséért.

Munkáját mindvégig lelkiismeretesség, nagy szakmai hozzáértés jellemezte. Tanítványai itták szavait, szívesen hallgatták a történelmi eseményekhez fűzött történeteit, nézték a bemutatott filmrészleteket, hatalmas műveltségét igyekezett ily módon átadni a rábízott tanulóinak. Környezetvédelmi csoportvezetőként, emlékezetes programok fűződnek a nevéhez. Sokat tett a környezettudatos magatartásra való nevelésért intézményünkben.

 

Csontosné Csősz Erzsébet

Izsákon 1979. augusztus 16. óta dolgozott orosz-matematika szakos tanárként. Évtizedeken át nagy szakmai hozzáértéssel végezte az intézményben először a diákotthonos és a felső tagozatos tanulók nevelését - oktatását. Tanítványainak nemcsak tanítója, nevelője, osztályfőnöke, de kicsit a pótszülője is volt.

A rendszerváltás után jogosultságot szerzett az angol nyelv, majd az etika tantárgy tanítására. Számos projektben vett részt, nagy hozzáértéssel végezve a munka dandárját. Lelkiismeretes, közvetlen személyiségével, személyes példájával is nevelt, bátorított. Munkáját mindvégig lelkiismeretesség, nagy szakmai hozzáértés jellemezte.

 

Dr. Turainé Lakatos Edit

Pedagógus pályáját 1979. augusztus 1-jén kezdte, Izsákon 1987. augusztus 16. óta dolgozik. Csaknem negyven éves pályafutása alatt tanulók százait tanította matematika és a fizika rejtelmeire. Munkaközösség-vezetőként több évig nagy szakmai hozzáértéssel irányította a természettudományos tárgyak oktatását az intézményben. Pályaválasztási felelősként évtizedekig szervezte az izsáki tanulók továbbtanulását, segítve ezzel a családokat, tanulókat,  kollégáit.

Szakmai munkáját és adminisztrációs tevékenységét rendkívüli precizitás jellemezte.  Informatikai ismereteit folyamatosan gyarapította. Osztályfőnökként tanítványaival legendásan jó kapcsolatot ápol, nevelőtestületünk megbecsült tagja.

 

Gila Erzsébet

Pedagógus pályáját 1979. augusztus 25-én kezdte. Izsákon 1996. augusztus 16. óta dolgozott biológia-földrajz szakos tanárként. Évtizedeken át nagy szakmai hozzáértéssel oktatta az intézményben mindkét tantárgyát, tanítványaival mindig igen jó kapcsolatot ápolt. Negyven éves pályafutása alatt fiatalok generációit nevelte a természet tiszteletére és szeretetére, átfogó természettudományos ismeretekre.

Nemcsak oktató, de a szó igazi értelmében nevelő is volt. Tanítványai mindig rajongással vették körül, az osztályába tartozó diákok gyakran kikérték tanácsát személyes ügyekben is.  Tisztelték szolid modoráért, emberségességéért. Munkáját mindvégig lelkiismeretesség, nagy szakmai hozzáértés jellemezte.

 

Molnárné Tóth Ibolya

Pedagógus pályáját 1979. augusztus 15-én kezdte Izsákon. Tanítványainak nemcsak tanítója, nevelője, osztályfőnöke, de kicsit a pótszülője is volt. Lelkiismeretes, közvetlen személyiségével, személyes példájával is nevelt, bátorított. Hitet, reményt adott a sokszor elkeseredett, nehéz sorsú diáknak, szülőnek egyaránt.

Számára nem létezett megoldhatatlan probléma, kezelhetetlen gyermek, munkaköri kötelezettségébe nem tartozó feladat. Tanítványai mindig, mindenben számíthattak rá. Az oktatás mellett óriási gyakorlatot szerzett digitális tananyagok szerkesztésében. Hatalmas gyűjteményét szívesen bocsátotta kollégái rendelkezésére.

Negyven éves pályafutása alatt fiatalok generációit nevelte az élet szeretetére, a másság elfogadására, toleranciára, küzdésre, egymás szeretetére. Munkáját mindvégig lelkiismeretesség, nagy szakmai hozzáértés jellemezte.

 

 

Az Intézményi Tanács 2019. évi díjazottai

Az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsa, a 2017/2018-as tanévben végzett átlagon felüli tevékenységük, valamint a közösségi élet erősítéséért végzett munkájuk elismeréséül, az általa alapított díjakban részesítette:

Szily Kálmán-díj

Ázsóth Ilona tanárnő (életmű díj)

Papp Zoltánné Bencze Éva (posztumusz életmű díj)

Kiss Barbara (szülő)

Táncsics Mihály-díj

Tóth Klára tanárnő

Táncsics Mihály-díj ifjúsági fokozat

Prikkel Noémi 8.a

Feró Jázmin 8.a

Kovács Eliz 8.b

Szabó Enikő 8.b

Vida Jonatán 8.b

Kincskereső-díj

Rózsa Fanni 4.a

Szabó Annabella 4.a

Frankó Johanna 4.b

Fodor Eszter Hella 4.b

Rábaközi Balázs 4.c

A kitüntetettek eredményes tevékenységét az Intézményi Tanács megköszöni, és további munkájukhoz, tanulmányaikhoz sok sikert kíván.

Némedi János

az Intézményi Tanács elnöke

 

 

Kovács Gyula Kiművelt Emberfők Alapítvány díjazottai

A kitüntetésben részesülő alsó és felső tagozatos tanulóink:

Kocsis Zalán 1.b

Csernák Zora 2.a

Mezei Zoé 3.a

Vida Patrik Énok 4.b

Fábián Roland Simon 5.b

Sebők Vivien 6.a

Höss Anna Gréta 7.b

Papp Nándor 8. a

Bátri Milán 8. b

Református hittan: Édes Hanna Zsófia 7. c

Római katolikus hittan: Szabó Enikő 8. b

Felnőtt díjazottjaink:

Balogh Zsuzsanna Nelli

Kollárné Cséplő Gabriella

 

 

A Szülői Munkaközösség minden évben könyvjutalomban részesíti azokat a ballagó tanulókat, akik elvégezték a zeneoktatás 6 évfolyamát.

Az idei díjazottak: Fejszés Márk 8.b, Halmi Norbert Sándor 8.b, Kovács Eliz 8.b, Szabó Enikő 8.b, Tóth Rebeka 8.b, Vida Jonatán 8.b

 

 

A 2019/20-as tanév kitűnő tanulói:

1.a osztály:     Balogh Emese            

Baranyi Levente                    

Brettner Kata                        

Garai Renáta Rozi                 

Sztakó Adél   

1.b osztály:     Hörcsög Mira             

         Komáromi Bella                    

                       Kovács Larina           

         Migály Csenge Mónika         

        Perlaki Barna                         

       Tóth Gréta                             

      Váncza Viola                         

1.c osztály:     Beke Szilárd György             

           Cséplő Anna                         

                         Fehér Lotti                           

                        Grijnovitz Petra                     

                        Jakab-Csider Hanna                                      

                        Kiss Laura Blanka                 

                        Makula Dominik       

          Szöllősi Lara                         

2.a osztály:     Dér Olivér                             

         Horváth Botond                    

                        Mezei Ádám                         

                        Patai Sándor                          

                        Rábaközi Anna                      

                        Sebők Fanni

                        Sipos Luca     

2.b osztály:     Kocsis Zalán                         

3.a osztály:      Csehszakál Molli                   

         Csernák Zora                         

         Csősz Dániel                         

                        Kabashi Erjon                                               

         Kiss Lili                                 

3.b osztály:     Brettner Hanna

        Bóbis Réka                                        

        Bognár Zsófi                                                 

                     Hajma Bálint                                     

      Stégermájer Luca                              

      Varga Kincső                        

4.a osztály:      Galambfalvi Csenge              

                        Jurászik Janka                       

          Mezei Zoé                             

                        Péntek Boglárka  Cilla

                        Rivnyák Kiara                       

                        Tóth Andrea                          

4.b osztály:     Csavera Ákos                        

                        Fábián Aurélia Gabriella       

                        Feró Lujza                             

                        Horváth Zalán                       

                        Kovács Barnabás                   

                        Mezei Zsigmond Zsolt          

                        Papp Emma                           

                        Sőreghy Nándor Márk           

                        Tassi Fruzsina                       

                        Zsoldos Samu                        

4.c osztály:     Babusa Laura Judit               

                        Tóth László                           

                        Veszelszki Konrád                

5.a osztály:      Magó Noémi                         

                        Szabó Annabella                   

                        Rózsa Fanni                           

5.b osztály:     Fodor Eszter Hella                

                        Frankó Johanna                     

                        Sőreghy Lili                           

                        Tóth Natasa                           

                        Vida Patrik Énok                   

5.c osztály:      Hajma Zsombor                    

         Horváth Janő                         

         Rábaközi Balázs                    

6.a osztály:      Csík Iringó Judit                               

          Dubecz Vanda                                  

6.b osztály:     Fábián Roland Simon                       

         Hajagos Valter                                  

7.a osztály:      Bartek Viktória                                 

          Tassi Dorina                          

7.b osztály:     Czick Vivien                         

         Édes Hanna Zsófia                

                        Fodor Mirella Hanna             

                        Mezei Zsanett                       

8.b osztály:     Bránya Adrienn