Innovációk

 

Bevont felsős pedagógusok névsora 5-8. évfolyam:

 

Pedagógus neve Kompetencia terület Bevont osztály
(2009/2010)

 

Fekete Irma Éva

 

Szövegértés - szövegalkotás

 

5.a

 

Szegediné Huczek Katalin

 

Szövegértés - szövegalkotás

 

5.b

 

Kapás Zoltánné

 

Szövegértés - szövegalkotás

 

5.c

 

Dr.Turainé Lakatos Edit

 

Matematika

 

5.a

 

Csontosné Csősz Erzsébet

 

Matematika

 

5.b

 

Eszik Judit

 

Matematika

 

5.c

 

Bíró Jánosné

 

Életpálya építés

 

6.a, 6.b

 

Katzenbachné Csengődi Edit

 

Életpálya építés

 

5.c

 

Ázsóth Ilona

 

Életpálya építés

 

8.b


 

Bevont pedagógusok névsora 1-4. évfolyam:

 

Pedagógus neve

Kompetencia terület

Bevont osztály
(2009/2010)

Erősné Solti Gizella

Szövegértés – szövegalkotás

1.a

Kállainé Varga Erzsébet

Szövegértés - szövegalkotás

1.b

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet

Matematika

2.c

Dr.Sőreghyné Muladi Ildikó

Matematika

4.c

Penczné Oláh Ibolya

Szociális-, életviteli- és környezeti

2.a, 2.b

Tumbász Mariann

Szociális-, életviteli- és környezeti

4.a, 4.b, 4.c

 

Innovációk felsorolása 5-8. évfolyam:

 

A projekt azonosító száma: TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-151

A (fő) kedvezményezett neve: Izsák Város Önkormányzata

Feladatellátási hely: 027879/001


Innovációs többletmunka

Témahét: "A Kolon-tó szerepe a környezettudatos magatartásra nevelésben" /Ázsóth Ilona, Eszik Judit, Csontosné Csősz Erzsébet/

Az SDT felhasználása a tanítási órákon / Bíró Jánosné /

Problémamegoldás fejlődésének mérése /Dr. Turainé Lakatos Edit/

Tantárgytömbösített oktatás az izsáki Táncsics Mihály Általános Iskolában /Kapás Zoltánné/

Három hetet meghaladó projekt: "Németországi testvérkapcsolat témában." /Katzenbachné Csengődi Edit. Szegediné Huczek Katalin/

Módszertani repertoár a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területen / Szegediné Huczek Katalin /

Moduláris oktatás: "Egészséges életmódra nevelés" / Katzenbachné Csengődi Edit /

 

Intézményi önálló innováció

 

A média szakkör szerepe az iskola életében / Némedi Jánosné, Briglovicsné Janovics Éva/

A képességfejlesztés lehetőségei a nem szakrendszerű oktatásban / Kapás Zoltánné/

Környezetvédelmi projekt megvalósítása / Ázsóth Ilona Edit/

A gyógytestnevelés szerepe a testnevelés órákon / Szabó József /

 

Innovációk felsorolása 1-4. évfolyam:

A projekt azonosító száma: TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0151

A (fő) kedvezményezett neve: Izsák Város Önkormányzata

Feladatellátási hely: 027879/002

 

TÉMAHÉT „Egészséges életmódra nevelés”/Erősné Solti Gizella, Kállainé Varga Erzsébet/

Érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetősége az első osztályban
/Erősné Solti Gizella, Dr. Reznerné Viczián Erzsébet, Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó/

Fejlesztő játékok a tanítási órán – anyanyelvi játékok/Kállainé Varga Erzsébet, Tóth Edit/

INNOVÁCIÓS TÖBBLETMUNKA - Lakóhelyünk megismerése, hagyományaink című projekt
Táncsics Mihály Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon
/Dr. Sőreghyné Muladi Ildikó, Tumbász Mariann/

Környezetvédelem- Kolon-tó - Moduláris oktatási program
/Penczné Oláh Ibolya Dr. Reznerné Viczián Erzsébet/

Csodaszer vagy módszer? Kompetenciafejlesztés a drámajáték módszerével 1-4.osztályban
/Tumbász Mariann tanító, Vargáné Nagy Katalin tanító. Penczné Oláh Ibolya tanító, drámapedagógus/