Pályázatok

 

HATÁRTALANUL ERDÉLYBEN 2019

HATÁRTALANUL FELVIDÉKEN 2018

HATÁRTALANUL! - Természetjárás felvidéken 2016

HATÁRTALANUL FELVIDÉKEN

TÁMOP 3.1.4

TÁMOP 3.1.5

TÁMOP 3.1.4-12

TIOP 1.1.1/07/01

KEOP 6.1.0/A/09

KEOP 6.2.0/A/09

IPR

Határtalanul Erdélyben

 

 

ISKOLAI PÁLYÁZATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

(2018/2019)

TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 Az izsáki iskola programkínálatának fejlesztése

A pályázat negyedik éves fenntartási időszakában tovább folytatódtak a különböző programok. A pályázat feladatait megkönnyítik a projektben beszerzett tárgyi eszközök. Ezeket a programok megvalósulása során tudták használni a tanulók.

Kapás Zoltánné

 

EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt projekt

A pályázat célja, hogy támogassa a befogadó nevelést, csökkentse a végzettség nélküli iskolaelhagyást és lemorzsolódást, növelje a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek javulását. A projektben folytatott munka a második événél tart. Ebben a tanévben az intézményi helyzetelemzésre épülő „Cselekvési ütemtervben” foglaltaknak kell megvalósulniuk. A projekt több elemében folyamatosan „külsős” szakemberek segítették a munkát.

Balogh Rita, Terecskei Zsoltné

 

EFOP-1.8.5-17-2017-00296 „Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program Izsákon”

A „Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért” alapítvány által benyújtott és a tavalyi évben megkezdett pályázat folytatódott a 2018-19-es tanévben is. A projekt célja az egészséges életmódra nevelés, a táplálkozással kapcsolatos szemléletformálás az iskolás gyerekek és szüleik körében.

Havi rendszerességgel történt a dietetikusok által vezetett tanácsadás, ahol beszélgetéssel, játékos feladatokkal hívták fel a gyerekek figyelmét a helyes táplálkozásra.

Szeptember végén nyolc osztály főzőversenyen mérhette össze tehetségét egészséges ételek elkészítésében, készült gluténmentes palacsinta, többféle saláta, göngyölt csirkemell stb.  A lelkes főzőcskézést, melyhez az alapanyagokat a pályázat biztosította, jó hangulatú uzsonna követte, elfogyasztva a saját készítésű ételeket.

Októberben 90 tanuló utazhatott egy budapesti kirándulásra, ahol szintén a helyes táplálkozás, az étkezési szokások témában múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, majd finom ebéddel folytatódott a napjuk. A kirándulás zárásaként különböző élménydús programokkal töltötték a délutánt az osztályok. Az utazást, az ebédet, a múzeumpedagógiai foglalkozást a pályázat finanszírozta.

Szintén októberben került sor újabb ismeretterjesztő előadásokra és kóstolóval egybekötött szemléletformáló tanácsadásra a szülők bevonásával. Ekkor egészséges finomságokat ehettek: cukkini alapú minipizzát, és háromféle édességet, amelyek glutén- és laktózmentesek voltak.

Decemberben két híres ember – Csisztu Zsuzsa és Vincze Ottó - tartott előadást a helyes táplálkozás fontosságáról, az egészséges életmódról a 6. és 7. évfolyam tanulói számára.

Csisztu Zsuzsa, sportdiplomata hangsúlyozta, hogy kiemelkedő teljesítményt - nemcsak a sport területén – csak akkor vagyunk képesek nyújtani, ha egészségesek vagyunk, egészségesek maradunk, ehhez pedig nélkülözhetetlen a helyes táplálkozás, a minőségi táplálék és megfelelő mennyiségű folyadékbevitel. Vincze Ottó szerint a mai világban „bevállalósnak” is kell lennünk, a kihívásokat meg kell oldanunk. A helyi tornateremben a kihívás részét képezte az a ropievő feladat, amelyet az egyik látszólag legvagányabb fiatalnak kellet teljesíteni egy perc alatt. Becsületére legyen mondva a 13 szál ropit – ami nem a legegészségesebb táplálék - legyűrte a megadott idő alatt. Jutalma elsősorban a bátorságáért és a megoldott feladatért egy roller lett - ezt később kapta meg -, amely segítségével feltehetőleg majd az egészségesebb életmód híve lesz, s remélhetőleg kevesebb energiaitalt fog fogyasztani.

A program végén közös fotók készítése mellett autogramot és jó tanácsokat is kaphattak a tanulók. Az egykori sportolók közvetlen, személyes hangulatú, interaktív előadása vonzóbbá tette a gyerekek számára azt az életformát, amelyet népszerűsítettek.

A projekt végén újra sor került egy táplálkozási szokásokat felmérő kérdőív kitöltésére és rögzítésére az online felületen. Ezt valamennyi bevont tanuló kitöltötte.

A projektben beszerzett eszközök az iskolai életet teszik könnyebbé, otthonosabbá.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet a kuratórium elnöke és Kapás Zoltánné a pályázat szakmai vezetője

 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ nevelési és oktatási intézményeket támogató tevékenysége

A pályázat ebben a tanévben a fenntartás ötödik évébe lépett. A programok megvalósítása továbbra is főként intézményünk bevonásával zajlott. A záró projektfenntartási jelentést elküldtük.

Balogh Rita, Szabó József                                                                         

 

ÚTRAVALÓ (MACIKA)

Idén is pályáztunk az esélyteremtő Útravaló Ösztöndíjprogramra, melynek célja, hogy minél több halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak átfogó segítséget nyújtson. A pályázati feltételeket figyelembe véve (tanulmányi átlag, jövedelem, családi háttér) 7 tanulónak adtuk be a pályázatát, akiknek pályázatát végül elutasították.

2019 áprilisában az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET) ismételten biztosított pályázási lehetőséget a 2018/19-es tanévre vonatkozóan (II. ütem) az EFOP-3.1.4-15–2015-00001 és VEKOP-7.3.1-17–2017-00001 „Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló Ösztöndíjprogram” pályázatra.

Iskolánkból 4 tanuló pályázott, akiknek elfogadták a pályázatát.

Vida Angéla Ilona

 

REÁL OSZTÁLYKASSZA

A Reál és Reál Pont üzletekben kapható Reál termékek csomagolásán található cégszövegeket kellett kivágni és összegyűjteni, majd a pontosan kitöltött Pályázat átadó adatlappal együtt legkésőbb 2019. január 18-ig eljuttatni a Reál Hungária Élelmiszer Kft. részére. Ebben a tanévben iskolánkból 5 osztály pályázott és részesült anyagi támogatásban a Reál Osztálykassza pályázatban.

Tercsiné Hetényi Viktória

 

IPR- Integrációs Pedagógiai Rendszer

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs programja

Nevelő-oktató tevékenységünk, intézményi programjaink az IPR működtetését támogató alapvető feltételeknek megfelelnek. Intézményünkben a 2009/2010. tanévtől folyamatosan működtetjük a képesség-kibontakoztató programot. A nevelés, tanulás-tanítás folyamatára  nagymértékben jellemző a be- és elfogadó szemlélet, a gyermek- és tanulóbarát környezet, az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása Hangsúlyosan megjelenik az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, kapcsolatfejlesztés, párbeszéd tanuló – pedagógus –szülő között. A felkészítésben részt vevő tanulók haladását, fejlődését az osztályfőnök és az egyéni fejlesztésben részt vevő pedagógusok háromhavonta értékelik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók háromhavonkénti árnyalt értékelésével hozzájárulunk hátrányaik enyhítéséhez, valamint a szülők partneri szerepének erősítéséhez.

Fodorné Bálint Éva

 

Iskolagyümölcs és iskolatej program

Intézményünk fontos feladatnak tartja, hogy tegyen a tanulók egészséges táplálkozási szokásainak kialakításáért. Már hatodik tanéve veszünk részt az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott iskolatej programban. Iskolánkba a Happy Tejtermék Kft. heti kétszeri szállítással juttatja el a tejet, vagy más tejterméket, melyet a tízórai szünetekben osztottunk ki tanulóink között.

Nagyon fontos a napi zöldség- és gyümölcsfogyasztás, ezért örülünk a Vega-Ház Kft. által szállított almának és gyümölcslének. Pontosan és minőségileg jó terméket kaptunk egész évben. Különböző oktató anyagokat is küldtek, változatos módon hívták fel a tanulók figyelmét az egészséges táplálkozásra.

Oláh Ibolya, Kállainé Varga Erzsébet

 

„Köszönjük, SIÓ” pályázat

2019-ben a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program továbbra is olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat támogatott, akiknek valóban komoly problémát jelentett a tanévkezdés. A következő tanévre a pályázatok benyújtása jelenleg folyamatban van, melynek keretében a rászoruló tanulók vadonatúj iskolatáskához juthatnak. A pályázatok elbírálása a nyár folyamán zajlik le, a családok az évkezdés előtt értesítést kapnak a pályázat eredményéről. A nyeremények a tanévnyitó ünnepélyen kerülnek majd kiosztásra. Az iskola többi tanulója egy rajzverseny keretében vesz részt a pályázatban.

Szabadszállási Dorina

 

EFOP-3.2.9-16 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése” 

A projekt a gyermekek esélyeinek növelése, a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetésének megvalósítására jött létre. Cél a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása szociális és gyermekvédelmi szakemberek bevonásával.

Balogh Rita

 

EFOP-3.3.6-17-2017-00015 Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és természettudományos élményközpontok fejlesztése

A projekt célja a  természettudományok megszerettetése élmény alapú oktatás segítségével, - érdekességeket, látványos kísérleteket, szemléletes modelleket, szimulációkat - bemutató módszerek igénybevételével. A játék is része az élményalapú oktatási folyamatoknak. A foglalkozások 2018. december 11-én megkezdődtek a Bács-Kiskun megyei TIT kialakított „Élményközpontjában” Kecskeméten, és folyamatosan zajlanak jelenleg is, hiszen újabb 20 tanulónk vesz részt június 24-27. között az ökotáborban. Az utaztatási költségeket a kecskeméti helyszínre a projekt fedezi, a kísérő tanári feladatokat a foglalkozásokat tartó kollégáink, illetve egyik pedagógiai asszisztens kolléga végezte. A bevonható gyermekek a harmadik-nyolcadik évfolyam tanulói közül kerültek ki. Intézményünkből több kolléga is vállalta az előadói részvételt, közülük azonban eddig csak három főnek volt lehetősége bekapcsolódni a munkába. A 742 tanuló (egy tanuló több foglalkozáson is részt vehetett) az alábbi foglalkozásokon vehetett részt:

Természettudományos játszóház

 • Rendhagyó természettudományos óra
 • Ökológiai megfigyelések
 • Csillagászati havi szakkör
 • Csillagászati foglalkozássorozat
 • Meghökkentő kísérletek levegővel
 • Hogyan használható a víz?
 • Járműépítés
 • Járműtechnika
 • Ökotábor

Balogh Rita

 

Társadalmi érzékenyítés iskolánkban az Adj Egy Ötöst! pályázattal

A Salva Vita Alapítvány és a Szerencsejáték Zrt. által meghirdetett Adj Egy Ötöst! pályázat egy iskolai szemléletformáló program. A program keretein belül gyermekként és felnőttként is ráeszméltünk arra, hogy a sokszínűségben szépség és erő rejlik.

Az Adj Egy Ötöst! pályázat alatt szerzett élmények hatására diákjaink elfogadóbbá, toleránsabbá, segítőkészebbé, jobb kérdezővé váltak; miközben saját élményeket szereztek a fogyatékkal élő embertársaink lehetőségeiről, nehézségeiről.

Az Adj Egy Ötöst! program során mindannyiunknak megváltozott a kapcsolati kultúrája, az alapvető szemléletmódja. Ennek az új optikának a segítségével, a jót könnyebben eltanuljuk egymástól.

A pályázat jóvoltából gyerekek, szülők, tanárok együtt, egy folyamatosan fejlődni tudó közösséget alkottunk. Reményeink szerint pályázati tevékenységünk - jövőbe nézéssel -, mint befektetés jelenik meg, amely a munka világában hozadékként lesz jelen, vagyis az empátia, a segítőkészség, az elfogadás érték lesz, amelyből nemcsak az egyének, hanem a közösség is profitál.

Az országos program szakmai kidolgozását és szervezését a Salva Vita Alapítvány végezte, amely a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségéért, társadalmi befogadásáért dolgozik. 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara nyújtott kiemelt szakmai támogatást a program számára. Az Adj Egy Ötöst! kezdeményezés kifejezetten az iskolai korosztályt szólítja meg.  A pályázat célja idén is az volt, hogy a felnövekvő generáció személyes találkozásokon és élményeken keresztül ismerkedjen meg a fogyatékossággal élő emberekkel.

Tizenkét iskola részesült pénzjutalomban a díjkiosztó gálán.  Intézményünk pályázata kiemelkedően jó eredményt ért el és a pályázatunkba bevont diákok, a 6. c, a 4-5-6. d és a 7. d osztályos tanulók részt vehettek a díjátadó gálán, a Groupama Aréna rendezvénytermében 2019. május 24-én.

A legjobb pályázatoknak járó oklevelek és pénzdíjak átadásában Bártfai-Mager Andrea, nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Czepek Gábor, a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója, Heidl Szilvia, a Salva Vita Alapítvány pénzügyi és operatív vezetője, valamint Hozleiter Fanny, Mosolyka, az iskolai program jószolgálati nagykövete is közreműködött. Heidl Szilvia, a Salva Vita Alapítvány pénzügyi és operatív vezetőjének meglátása szerint az „Adj Egy Ötöst!” program a reményt jelenti. „Az Adj Egy Ötöst! program a személyes találkozások, közös élmények segítségével csökkenti a fogyatékossággal élő emberekkel szembeni félelmeket, előítéleteket, és ez óriási ajándék nem csak a fogyatékossággal élő embereknek és családjaiknak, hanem a diákoknak és végső soron mindannyiunknak.”

A köszöntők után Agárdi Szilva látáskárosult énekesnő előadása következett. A „Sose add fel, kövesd az álmaid” című saját dala után a gyerekek visszatapsolták, és közösen énekeltek vele. Majd következett a gála tetőpontja, a nyertes pályázatok díjainak átadása és a laudációk ismertetése. A pályázatok elismerése kettős volt. A nyertes csapatok laudációban részesültek a szakmai zsűri részéről, illetve minden iskolai közösség 400 ezer forintot kapott, amit közös kirándulásra fordíthatnak.

Izsák, a Kolon-tói kanalasgémek csapatát a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának (FESZT) képviselője méltatta:

Laudáció: „A Kolon-tói kanalasgémek pályázatát gondos szervezés, széleskörű kapcsolati háló működtetése, bevonása, megmozgatása és a téma minél szakszerűbb, mélyebb megismerése jellemezte. Ez egy kiemelkedő pontja volt a pályázatnak. A program egyik fő gondolata az volt, hogy  a „saját házunk tájékán” lenne érdemes munkálkodnunk, annál is inkább, mert gyakran érezzük a közösség és alkalmanként az empátia hiányát egymással szemben. A megvalósított események, a szervező diákok és pedagógusaik lelkesedése példaértékű volt. A zsűri tagjai bíznak abban, hogy a program hatása intézményükben sokáig fennáll és a programot folytani fogják.”

A díjátadást követően Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok interaktív műsorát élvezhették a jelenlévők illúzióval, humorral, szórakozással fűszerezve.

Végül interaktív érzékenyítő játékok várták a résztvevőket kerekesszékes akadálypályával, láthatatlan műhellyel, jelnyelv tanítással, party fotósarokkal, kreatív műhelyekkel.

Pályázatunk mentortanárai – Földinszki Janka, Tóth Klára, Balogh Zsuzsanna – ezúton szeretnének köszönetet mondani intézményünk vezetőségének, kollégáinknak, a bevont osztályok tanulóinak, szüleiknek, a segítő szakembereknek és nem utolsó sorban a Salva Vita Alapítvány, a Szerencse Játék Zrt. karitatív osztályának munkatársainak, hogy hittek bennünk, a pályázatunkban, illetve lehetővé tették, hogy eljuthassunk és átélhessük a díjátadó gála pompás élményeit.

Hiszen ezeknek az élményeknek és a nyeremény adta lehetőségeknek köszönhetően újult erővel vág bele csapatunk a következő évad pályázatába, amelynek során tovább építhetjük kapcsolati hálóinkat, színesítve nem csak a saját, hanem tapasztalati szakértőink hétköznapjait új barátságokkal, közöségekkel. Olyan közösségekkel, amelyeket megtölthetünk tartalommal, életvezetési és megküzdési technikákkal.

Balogh Zsuzsanna, a pályázat mentorkoordinátora

 

 

Erzsébet program – Napközis Erzsébet tábor

A 2018/2019-es tanévben második alkalommal pályáztunk Napközis Erzsébet táborra. Pályázatunkat három turnusra adtuk be. A nyári szünetben, három egymást követő héten át, hétfőtől péntekig táborozhattak iskolánk alsó tagozatos gyerekei. A nyertes pályázatok elbírálását követően, megkezdtük a táborok szervezését.

A táborok programjait az intézmény pedagógusaival közösen állítottuk össze a gyerekek igényeihez és a helyi sajátosságokhoz igazodva. Június utolsó hetében az 1-2. évfolyamosok, július első hetében a 3-4. évfolyamosok sporttáborban táborozhattak, július második hetében pedig az 1-4. évfolyamosok természetjáró/sporttáborban vehettek részt.

A táborokban színes programok várták a gyerekeket, melyek között megtalálhatók voltak a kézműves programok és a hagyományőrzés, a sport és játékos tevékenységek, mint pl. foci, sor és váltóversenyek, önismereti foglalkozások, az egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés.

A program fontos részét képezte a közösségépítés. Minden héten részt vettünk egy buszos kiránduláson. Ezek között a programok között szerepelt a Szarvasi Mini Magyarország és az Arborétum megtekintése, Sétahajózás, a Bikali Élménybirtok megtekintése, mozilátogatás, kalandparki túra.

A tábor helyszíne a focipálya volt. Napi négyszeri étkezést kapott minden táborozó. Táboraink céljai között szerepelt, hogy a gyerekek hasznosan, mozogva, játszva, új eszközöket és kézműves technikákat megismerve, a sportolva töltsék el az időt a nyári szünetben.

Szabadszállási Dorina

 

(2017/2018)

TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 Az izsáki iskola programkínálatának fejlesztése

A pályázat harmadik éves fenntartási időszakában tovább folytatódtak a különböző programok.

A pályázat feladatait megkönnyítik a projekt megvalósítási szakaszában beszerzett tárgyi eszközök. Ezeket a programok megvalósulása során tudják használni a tanulók. Az eszközök az új épületben állandó helyre kerültek, könnyebben elérhetővé váltak.

 

TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-0001 Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

A pályázat fenntartása az utolsó évének végére ért. A bevont kollégák személyre szabottan, a végzettségüknek megfelelő feladatok ellátásában vettek részt. A projektmenedzsment a tavasz folyamán elkészítette a záró projektfenntartási jelentést. Ezzel a pályázat lezárult.

 

EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt projekt

A pályázat célja, hogy támogassa a befogadó nevelést, csökkentse a végzettség nélküli iskolaelhagyást és lemorzsolódást, növelje a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek növelését.

Az első félévben elvégzett helyzetelemzés alapján intézményi „Fejlesztési terv” készült. Ebben a 2019/20-as tanév végéig negyedévi bontásban megjelölésre kerültek az elvégzendő feladatok.

A projekt keretében az elvégzendő feladatok, a feltárt problémák megoldását segítő ETIPE módszer elsajátítására továbbképzés formájában nyílt lehetősége a tantestületnek. Gyógypedagógus tartott színvonalas előadást a „Békés Iskola” programról, melyet intézményünk a jövőben szeretne bevezetni. Az ún. „surranópálya” program támogatásával intézményükben tartott foglalkozást az Európai Önkéntes Szolgálat keretében 2 olasz fiatal. Az angol nyelven tartott bemutatkozás során az önkéntesek lakóhelyét, kultúráját ismerhették meg a tanulók, illetve dalokat is tanulhattak hangszeres kíséret keretében. Végül a Kölyök TV riporterei interjút készítettek a vendégekkel. A foglalkozásokon tanulóink nagy érdeklődéssel vettek részt, angol nyelvtudásukat kamatoztatva egy új élménnyel gazdagodhattak.

A projekt többi elemében folyamatosan segíti munkánkat a mentor és a pszichológus szakértő.

 

EFOP-1.8.5-17-2017-00296 „Egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő program Izsákon”

A „Tanítók Alapítványa az Izsáki Iskoláért” nyújtotta be a pályázatot EFOP-1.8.5-17-2017-00296 azonosítószámú projekt keretében egy pályázatíró cég közreműködésével.  A projekt célja az egészséges életmódra nevelés, a táplálkozással kapcsolatos szemléletformálás az iskolás gyerekek és szüleik körében.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült, így 2018. február 1-től 2019. január 31-ig tart majd a megvalósítása a bevont évfolyamok (3-7.), valamint az iskola pedagógusainak részvételével. A projekt elején sor került egy táplálkozási szokásokat felmérő kérdőív kitöltésére és rögzítésére az online felületen. Ezt valamennyi bevont tanuló kitöltötte. A pályázatban résztvevő dietetikus szakemberek a kérdőíveket személyre szabottan kiértékelték, majd sor került ezek kiküldésére is a szülők részére e-mailben. Havi rendszerességgel zajlik a dietetikusok által vezetett tanácsadás, ahová a kérdőívek alapján választják ki a tanulókat, s beszélgetnek velük kiscsoportos formában a helyes táplálkozásról.

Május végén 90 tanuló utazhatott egy budapesti kirándulásra, ahol szintén a helyes táplálkozás, az étkezési szokások témában múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt, majd finom ebéddel folytatódott a napjuk. A kirándulás zárásaként különböző élménydús programokkal töltötték a délutánt az osztályok. Az utazást, az ebédet, a múzeumpedagógiai foglalkozást a pályázat finanszírozta.

A tanév utolsó hetében öt ismeretterjesztő előadásra és kóstolóval egybekötött szemléletformáló tanácsadásra került sor a szülők bevonásával. Az előadásokon nemcsak az egészséges táplálkozásról, hanem a különböző táplálkozással kapcsolatos betegségekről, valamint a napjainkban divatos táplálkozási szokásokról is szó esett. A kóstolón padlizsán, paprika és csicseriborsó krémet, valamint körözöttet ehettek a harmadik osztályosok és szüleik.

A következő tanévben a projekt megvalósítása tovább folytatódik.

Dr. Reznerné Viczián Erzsébet a kuratórium elnöke és Kapás Zoltánné a pályázat szakmai vezetője

 

 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ nevelési és oktatási intézményeket támogató tevékenysége

A pályázat ebben a tanévben a fenntartás negyedik évébe lépett. A programok megvalósítása továbbra is intézményünk bevonásával zajlik.

 

ÚTRAVALÓ (MACIKA)

Az idei tanévben 2 tanuló és 2 mentor nyert az „Út a középiskolába” pályázaton. Az éves munka szakmai lezárása folyamatban van.

 

REÁL OSZTÁLYKASSZA

Ebben a tanévben iskolánkból 5 osztály pályázott a Reál Osztálykassza pályázatban. A kapott támogatást a résztvevő öt osztály között osztottuk szét.

 

IPR- Integrációs Pedagógiai Rendszer

Intézményünkben folyó nevelő-oktató tevékenységünk, programjaink az IPR alapvető feltételeinek megfelelnek, de a támogatás szüneteltetése miatt, ebben a tanévben sem nyílt lehetőségünk a hátrányos helyzetű tanulók szociális hátrányainak enyhítésére.

Várjuk, hogy a köznevelési intézmények számára ismét elérhetővé váljék a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés szervezésének elősegítésére fordítható anyagi támogatás.

 

Iskolagyümölcs és iskolatej program

Tovább folytatódott a 2017/18. tanévben az Iskolagyümölcs Program. Örömmel vettük, hogy a gyerekek rendszeresen fogyasztottak almát és gyümölcslevet. Fontos, hogy népszerűsítsük az egészséges táplálkozást, a zöldség és gyümölcsfogyasztást. Intézményünk fontos feladatnak tartja, hogy tegyen a tanulók egészséges táplálkozási szokásainak kialakításáért. Már ötödik tanéve veszünk részt az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott iskolatej programban.

 

HAT-17-01-2017-00777 „Határtalanul” a nemzeti összetartozás operatív programja

A „Túrázás, íjászverseny, kézművesség Gömörben, kassai városnézéssel, Rákóczi szülőkastélyával Borsiban” című „Határtalanul!” pályázati támogatásból Felvidékre utazhattak a 7. évfolyamos diákjaink. A tanulók április folyamán 4 előkészítő órán vettek részt, melynek célja, hogy előzetesen ismereteket szerezzenek a vállalt programokról. Az ismeretek elsajátításáról hangulatos vetélkedőn kaptunk visszajelzést. A három napos felvidéki kirándulás május 16-17-18-án lezajlott 38 diák és 4 pedagógus részvételével. Az értékelő órák keretében a kiránduláson részt vett hetedikesek bemutatták az 5. és 6. évfolyam tanulóinak a három csodálatos nap történéseit, eseményeit, fényképek és a tanulók által készített videofilm segítségével. A pályázat pénzügyi és szakmai lezárása folyamatban van.

 

„Köszönjük, SIÓ!” pályázat

2018-ban a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Programban továbbra is olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok kaptak támogatást, akiknek komoly problémát jelentett a tanévkezdés. A 2018-2019-es tanévre a pályázatok benyújtása jelenleg folyamatban van.

 

EFOP-3.2.9-16 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése”

A projekt a gyermekek esélyeinek növelése, a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetésének megvalósítására jött létre. A támogatási kérelemben megfogalmazottaknak megfelelően kompetens szociális és gyermekvédelmi szakembereket vonnak be az iskolai szociális segítésbe, amely alapján együttműködési rendszert alakítanak ki a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között.

 

Egyéb, az Oktatási Hivatal által támogatott projektek

 

DIGITÁLIS TÉMAHÉT

Ebben a tanévben két fontos téma köré csoportosítottuk a programjainkat, internetbiztonság és algoritmizálás, programozás, megismerése. Különböző projektcsomagokat dolgoztak fel a gyerekek. Nagy érdeklődéssel vettek részt a tanulók az órákon, mert felismerték a programok célját, a téma fontosságát és személyes érintettségüket is.

 

PÉNZ7

Ebben a tanévben is részt vettünk a PÉNZ7 - A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete-programjában. A kapott feladatlapok érdekesek, nagyon jól használhatóak voltak, melyeket matematika és technika órákon, csoportmunkában dolgoztak fel a gyerekek. Ebben az évben a hitel felvétel lehetőségeiről, buktatóiról beszélgettünk a tanulókkal. Az életszerű feladatok jól beilleszthetőek a tananyagba, jól szolgálják a pénzügyi tudatosságra nevelést.

 

FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT

Súlyos környezeti veszélyek fenyegetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szokásainkon, magatartásunkon. A fenntartható fejlődés és a környezeti fenntarthatóság elősegítése közös felelősségünk és érdekünk. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, ezért fontos, hogy felhívjuk figyelmüket személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a környezet védelméért.

Alsó tagozatos osztályaink az újrahasznosítás jegyében versenyt hirdettek. A feladat az volt, hogy minél ötletesebb tárgyak készüljenek olyan anyagokból, amik a szemétbe kerülve szennyeznék környezetünket. A rendkívül kreatív munkákból kiállítás készült.

A felső tagozatos osztályok témaköröket kaptak. Internetes kutatást követően figyelemfelkeltő, magyarázó tablókat, plakátokat kellett készíteniük, melyekből az iskola aulájában kiállítás készült. Nagyon ötletes és elgondolkodtató munkák születtek.

 

 

Erzsébet program-Erzsébet tábor

Iskolánk a 2017/2018-as tanévben először jelentkezett Napközis Erzsébet táborra. Pályázatunkat három turnusra adtuk be, melyben, a nyári szünetben, három egymást követő héten át, hétfőtől péntekig táborozhattak a helyi alsó tagozatos gyerekek. A nyertes pályázatok elbírálását követően, megkezdtük a következő témájú táborok szervezését. Június utolsó hetében egy sporttáborban vehettek részt az 1-4. évfolyamosok.

 

Július első hetében a 3-4. évfolyamosok táborozhattak művésztábor, július második hetében pedig az 1-2. évfolyamosok táborozhattak természetjáró tábor keretében. Minden táborban színes programok várták a gyerekeket, melyek között a kézműves programok, a hagyományőrzés, a kosárfonás, a nemezelés, a sport is szerepelt.

 

Táboraink céljai között szerepelt a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítása, a közösségépítés, az egészséges életmódra és környezettudatos magatartásra nevelés. Minden héten részt vettünk egy buszos kiránduláson is. Ezek között a programok között szerepelt az úszás, a mozilátogatás és a vadaskerti túra.

A táborok költségvetését az Erzsébet táborok Alapítványa biztosította.

 

 

Iskolai szociális segítői tevékenység az izsáki óvodában és iskolában

Az izsáki oktatási intézményekben 2017 szeptembere óta van jelen az óvodai és iskolai szociális segítő. Tevékenysége, a Kiskőrösi Család- és Gyermekjóléti Központ által, az EFOP-3.2.9.-16-2016-00031 pályázati keretből biztosított.

A szociális segítő fő tevékenysége, hogy a hozzá forduló gyermekek, szülők és pedagógusok problémamegoldásában segítséget nyújtson, szociális vagy egyéb ellátásokkal kapcsolatos információt adjon, konfliktuskezelésben vagy más nehézségek megoldásában közreműködjön az érintettekkel és más szakemberekkel. Továbbá, hogy aktívan részt vegyen a pályázat keretében szervezett csoportos és közösségi programok szervezésében és lebonyolításában.

Tóth Sándorné

 

óvodai és iskolai szociális segítő

(2016/2017)

TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 Az izsáki iskola programkínálatának fejlesztése

A pályázat második éves fenntartási időszakában tovább folytatódtak a különböző programok. Ebben a tanévben ezek a következők voltak:

 1. Szakkör jellegű programok
 • informatika szakkör alsó
 • informatika szakkör felső
 • aerobic
 • labdarúgás
 • torna
 • néptánc
 • úszás
 1. További programok
 • nyelvi vetélkedő
 • nyelvi témahét alsó
 • nyelvi témahét felső
 • erdei iskola
 • egészségnap alsó
 • egészségnap felső
 • Táncsics-nap alsó
 • Táncsics-nap felső
 • baleset-megelőzési ismeretek alsó
 • baleset-megelőzési ismeretek felső
 • családi életre nevelés
 • szerfogyasztási problémák intervencióját célzó program

A pályázat feladatait a projekt megvalósítási szakaszában megkönnyítették a beszerzett tárgyi eszközök. Ezeket a programok megvalósulása során tudták használni a tanulók.

 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pályázat fenntartási időszaka az előző tanév végén befejeződött. A projekt keretében beszerzésre került eszközöket a nevelők rendszeresen használják. Ezáltal közelebb kerülnek a tanulók a tananyag megértéséhez.

 

TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-0001 Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

Ennek a pályázatnak is folytatódott a fenntartási időszaka. A projekt keretében diplomát szerzett 3 kolléga tapasztalataira továbbra is számítunk az intézmény sokrétű mindennapi munkájának megvalósításához.

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0151 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

A pályázat fenntartási időszaka befejeződött. A projekt keretében megvalósított új tanulásszervezési eljárás közül többet is tovább viszünk, hiszen jól bevált programokról van szó.

Az alsó tagozaton a negyedik évfolyam tanulói „Közlekedés régen és most” címmel több, mint négy hetet átölelő projektben vettek részt az ősz folyamán. A biztonságos kerékpáros közlekedésre, a táblák, szabályok minél jobb megismerésére fókuszáltak a projekt megvalósítása során.

A számítógépek adta gyakorlási lehetőséget kihasználva megismerkedtek elméletben az alapvető szabályokkal, majd a gyakorlatban is alkalmazva, kerékpárra ültek és meglátogatták a szomszédos településeket. A vártnál nagyobb önuralommal teljesítették az osztályok a kihívást. A felkészülést követően a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési Bizottság által szervezett KRESZ-SZAFARI elnevezésű közlekedésbiztonsági akadályversenyen vehetett részt az évfolyam a Kecskeméti Vadaskertben. A programmal csatlakoztak az Európai Mobilitási Hét rendezvénysorozatához is.

A tanulók gyűjtőmunkaként régi vagy mai közlekedési eszközök rajzzal ellátott bemutatását kapták feladatul. Zárásként a faliújságra kerültek az elkészített munkák. Az első biciklik, autók, lovas kocsik, léghajók mozgatták meg a gyerekek fantáziáját, s ezeket előszeretettel olvasgatták, nézegették a tanév során.

A tavasz folyamán a moduláris program és a témahét is megvalósításra került.

A második évfolyam a „Környezetvédelem–Kolon-tó” moduláris program keretében a Kolon-tó természeti értékeinek megismerésére törekedett.

Tanulmányi sétát tettek a tóhoz, ahol vízvizsgálatot végeztek, megfigyelték az állatok, növények, emberek, időjárás együttes jelenlétének jeleit, következményeit. A hagyományos tantermi foglalkozástól eltérő, aktív tanulás motiváló ereje a természetben szerzett ismeretek rögzítését kiválóan szolgálta.

Az egészséges életmóddal foglalkozó témahét megszervezése az első évfolyamon tanító kollégák feladata. Négy napon keresztül főleg a tanítási órákon, - de nem hagyományos módon-, és azon kívül is, az életkori sajátosságuknak megfelelő, főleg játékos tevékenységeken keresztül formálták a tanulók szemléletét, bővítették ismereteiket.

A felső tagozaton Kolon-tó témahetet valósítottuk meg. Ez a programunk annyira bevált, hogy a pályázat nyomkövetésének 5 éve leteltével sem fejezzük be, hanem kissé átdolgozva, az iskola jelenlegi adottságaihoz alkalmazkodva, illetve a mindenkori ötödikesekhez igazítva minden évben szeretnénk beiktatni a munkatervünkbe. Az idén is így történt, és bár a konténeriskola korlátozta lehetőségeinket (pl. terepasztal készítése és kiállítása), a témahetet a szülők segítőkészségének és a kollégák lelkesedésének köszönhetően megvalósítottuk. Elmondhatjuk, hogy nemcsak a program vált hagyománnyá iskolánkban, hanem a jó kapcsolat is a Madárvárta munkatársaival.

 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ nevelési és oktatási intézményeket támogató tevékenysége

A projekt a harmadik fenntartási évébe lépett és a feltételeknek megfelelően tovább folytatódott. A pályázat során megkezdett tevékenységek az óvoda és intézményünk részvételével valósultak meg.

 

ÚTRAVALÓ (MACIKA)

Az idei tanévben iskolánk 3 tanára és 7 diákja nyert ösztöndíjat az útravaló pályázaton.

 

REÁL OSZTÁLYKASSZA

Ebben a tanévben iskolánkból 6 osztály adta le jelentkezését a „Reál Osztálykassza” pályázatban. Az egy címkére eső támogatás mértéke kb.10,81 Ft volt, így 24.799 Ft támogatást osztottunk szét. A következő tanévben ismét lehetőség nyílik a reál-címkék gyűjtésére, s bíztatjuk a többi osztályt is, hogy jelentkezzen, s gyűjtse a címkéket.

 

IPR- Integrációs Pedagógiai Rendszer

Intézményünkben megvalósított nevelő-oktató tevékenységünk, programjaink az IPR működtetésére szolgáló alapvető feltételeknek megfelelnek. Nagymértékben jellemző a be- és elfogadó szemlélet, a gyermek és tanulóbarát környezet, az integrációt támogató új tanulásszervezési eljárások, módszerek alkalmazása a nevelés, tanulás-tanítás folyamatában. Hangsúlyosan megjelenik az egyéni bánásmód, az optimális fejlesztés, kapcsolatfejlesztés, párbeszéd tanuló – pedagógus –szülő között. A hátrányos helyzetű tanulók három havonkénti árnyalt értékelését elvégeztük. Ezzel hozzájárultunk hátrányaik enyhítéséhez, valamint a szülők partneri szerepének erősítéséhez.

A rászorulók nagy száma az anyagi megsegítést is indokolná, hiszen lehetőségünk nyílna a hátrányos helyzetű tanulók szociális hátrányainak enyhítésére. Várjuk a pályázati kiírást.

 

Iskolagyümölcs és iskolatej program

A 2016/17. tanévben is sikeresen működött az Iskolagyümölcs Program. A gyerekek örömmel fogyasztották a gyümölcsöt, zöldséget és gyümölcslevet. Így biztosítani tudtuk az egészséges táplálkozáshoz szükséges vitaminokat. A program keretében lehetőség nyílt zöldség kóstolására is.  A tanulók hozzá kapcsolódó foglalkoztató füzetben is bővíthették ismereteiket. Köszönjük!

Iskolánk 2013 szeptembere óta – már negyedik tanéve - részese az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott iskolatej programnak. Intézményünkbe a Happy Tejtermék Kft. heti kétszeri szállítással juttatja el a tejet vagy más tejterméket, melyet aztán a tízórai szünetben osztunk ki tanulóink között, hetente négyszer. A gyerekek többsége igényli, és szívesen fogyasztja a termékeket. Reméljük, a következő tanévben is folytatódik iskolánkban a program.

 

„Határtalanul” a nemzeti összetartozás operatív programja

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ismét meghirdette a Határtalanul! programot, mely a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését segíti elő. A pályázat célja a magyarországi közoktatási intézményekben 7. évfolyamon tanuló diákok Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Szlovénia vagy Horvátország magyarlakta területeire irányuló tanulmányi kirándulásának támogatása. Egy pályázat keretében a hetedikes diákok és kísérőtanáraik egyszeri határon túli útjához igényelhető támogatás. 

A pályázathoz saját forrás biztosítása most nem szükséges.

Márciusban beadásra került a 3 napos Felvidékre tervezett pályázat „Túrázás, íjászverseny, kézművesség Gömörben, kassai városnézéssel, Rákóczi szülőkastélyával Borsiban” címmel. Azóta már értesítést kaptunk arról, hogy a támogatási kérelmük megfelelt a felhívásban meghatározott formai szempontoknak, így támogatási kérelmük érvényes, ezért döntésre felterjesztette az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Jelenleg a pozitív bírálatot várjuk.

 

„Köszönjük, SIÓ!” pályázat

2017-ben a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program továbbra is olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat támogat, akiknek valóban komoly problémát jelent a tanévkezdés. A következő 2017-2018-as tanévre a pályázatok benyújtása jelenleg folyamatban van, melynek keretében a rászoruló tanulók vadonatúj iskolatáskához juthatnak. A pályázatok elbírálása a nyár folyamán zajlik le, a családok az évkezdés előtt értesítést kapnak a pályázat eredményéről. Az iskola többi tanulója egy rajzpályázat keretében vesz részt a pályázatban. Reményeink szerint a tanévnyitó ünnepélyen minél több alsós tanuló veheti majd át az új táskáját.

 

EFOP-3.1.7-16 „Esélyteremtés a köznevelésben” kiemelt projekt

A projekt célja a befogadó nevelés támogatása, a végzettség nélküli iskolaelhagyás és lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók oktatási-és munkaerő-piaci esélyeinek növelése.

A Projektet az Oktatási Hivatal a pályázati felhívásban közzétett szempontok alapján és együttműködésre felkért 150 köznevelési intézménnyel, 300 pedagógussal és 88 bevont szakemberrel együttműködve 2020. szeptember 30-ig valósítja majd meg. Intézményünk azért került a támogatott iskolák közé, mert eddig is elismerésre méltó erőfeszítéseket tett a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javításáért.

Az együttműködés része egy fejlesztő csoport felállítása, melynek munkájában 2 fő intézményi dolgozó vesz majd részt.

 

EFOP-3.2.9-16 „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése”

A projekt a gyermekek esélyeinek növelése, a szociális segítés köznevelési intézményekben való bevezetésének magvalósítására jött létre. Cél, a köznevelés eredményességének, hatékonyságának és hátránykompenzáló szerepének javítása. A támogatási kérelemben megfogalmazottaknak megfelelően kompetens szociális és gyermekvédelmi szakembereket vonnak be az iskolai szociális segítésbe, amely alapján együttműködési rendszert alakítanak ki a család- és gyermekjóléti központok és a köznevelési intézmények között.

 

Digitális Témahét

A Digitális Témahét honlapján található tudásbázisból választottunk feldolgozandó tananyagokat. Informatika órákon Internetbiztonság játékokkal a Televele honlapjáról, Cyberbullying kártyajátékkal, és a tavaly kapott „Lájkvadász” társasjátékkal is játszottak a tanulók.

Osztályfőnöki órán biztonságos internethasználatról oktatóvideókat (saferinternet.hu) néztek meg a diákok, és az oktatóanyagokat is felhasználták a pedagógusok a tanulók minél szélesebb körű tájékoztatása érdekében.

Informatika szakkörön a „Gyors sikerek a LEGO Mindstorms robottal” videókat elemezték közösen, reménykedve, hogy hamarosan a mi tanulóink is programozhatnak majd Lego robotokat szakkörön.

Magyar órákon az ajánlott olvasmányokat nézték meg, feldolgozták IKT eszközökkel.

Ehhez kapcsolódott, hogy év végén az 5. évfolyam tanulói Kiskőrösön voltak tanulmányi kiránduláson, ahol a János Vitéz Látogatóközpontban korszerű technikai megoldásokkal, tabletes vezetéssel mutatták be a szervezők Petőfi Sándor elbeszélő költeményét.

 

PÉNZ7

Ebben a tanévben is részt vettünk a PÉNZ7 - A pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete-programjában. Az internetről letöltött tananyagokat, feladatokat használtuk, melyeket matematika és technika órákon, csoportmunkában dolgoztunk fel. Az életszerű feladatok jól beilleszthetőek a tananyagba, segítik a felkészítést a kompetenciamérésre, és jól szolgálják a pénzügyi tudatosságra nevelést.

(2015/2016)

ISKOLAI PÁLYÁZATOK ÖSSZEFOGLALÓJA

 

TÁMOP- 3.1.4-12/2- 2012-0979 Az izsáki iskola programkínálatának fejlesztése

A pályázat első éves fenntartási időszakában tovább folytatódtak a különböző programok, biztosítva ez által a tanulók szabadidejének hasznos eltöltését.

A pályázat fenntartási feladatait megkönnyítették a pályázat ideje alatt beszerzett tárgyi eszközök, melyeket a programok megvalósulása során tudtak használni a tanulók.

 

TIOP-1.1.1-07/1-2008-1140 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése

A pályázat fenntartási időszaka jövőre befejeződik. Idén a számítógépparkot ellenőrizték, mindent rendben találtak.

A tanórákon a nevelők rendszeresen használják az interaktív táblákat. Ezáltal közelebb kerülnek a tanulók a tananyag megértéséhez. A táblák sok, egyéb hasznos információ elsajátítására is alkalmasak.

 

TÁMOP 3.1.5. /09/A/2-2010-0001 Pedagógusképzések, a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben

A projekt keretében diplomát szerzett 3 kolléga tapasztalataira továbbra is számítunk az intézmény sokrétű mindennapi munkájának megvalósításához.

 

TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0151 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés

A pályázatban a munkatervünkben leírtak szerint folytatódott a kompetencia alapú oktatás kiterjesztése és alkalmazása 1-8. évfolyamon a vállalt kompetencia területeken, illetve a korszerű tanulásszervezési eljárások megvalósítása a választott témákban és évfolyamokon. A fenntartási időszak ebben a tanévben befejeződött, teljesítettük az 5 éves fenntartási időszakban foglaltakat.

A munkatervünkben tervezetteknek megfelelően mindkét feladat ellátási helyen megvalósítottunk egy moduláris oktatási programot, egy három hetet meghaladó projektet, egy témahetet.

„Tavaszünnep Izsákon” címmel 3 hetet meghaladó projektben vettek részt a 4. évfolyam tanulói.

A moduláris oktatási program keretében a 2. évfolyam számára vált lehetővé a Kolon-tó élővilágának megismerése. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek a hagyományos tanórai foglalkozásoktól eltérő módon is ismerjék meg a környezetükben élő növényeket és állatokat. Tantermi és szabadtéri játékokkal, érzékszervi tapasztalásokkal fejlesztettük a gyerekek készségeit. A tanulmányi séta során vízvizsgálatot is végeztünk. Gyakorlati úton, saját tapasztalások alapján, hihetetlenül gazdag állatvilággal ismerkedtünk meg. Bízunk benne, hogy a program hozzásegítette a tanulókat ahhoz, hogy a jövőben kamatoztatni tudják az elsajátított ismereteket és környezetüket védő felnőtt emberekké váljanak. Óvják a természetet, gyönyörködjenek szépségében és környezettudatos magatartást sajátítsanak el.

Hagyományainknak megfelelően az első évfolyam tanulói témahét keretében ismerkedhettek meg az egészséges életmód alapjaival. A tanítási órákon játékos tevékenységek beiktatásával bővítettük a tanulók ismereteit. Ritkán használt sporteszközöket próbálhattak ki csoportosan. Lelkes gyűjtőmunka előzte meg a táplálékpiramis készítését. Igazi örömöt okozott a hét több napjára tervezett kóstoló, ahol aszalt gyümölcsökkel, magvakkal, különböző gabonából készült pékáruval, sajtokkal, zöldségfélékkel ismerkedhettek meg. Kóstolhattak zöldturmixot, melyet szülői segítséggel készítettünk. A szemléletformáló, életkori sajátosságoknak megfelelő gyakorlatok eredményeként az alvásidő, pihenés, napirend, rendszeres testmozgás, tisztálkodás, egészséges táplálkozás fontosságára irányítottuk a tanulók figyelmét.

A felső tagozaton a három hetet meghaladó projekt a „Karácsonyra készülünk” címet viselte. A projekt keretében a tanulók tanórákon (ének, osztályfőnöki, idegen nyelv, technika-életvitel) foglalkoztak a karácsonyi készülődéssel. Az osztályok a termek dekorálásában, illetve karácsonyi receptkönyv készítésében versenyeztek. A tanulók egyéni versenyben képeslapot készítettek, melyre idegen nyelven karácsonyi üdvözletet fogalmaztak. A projektet a tanulók élénk érdeklődéssel követték, részvétel százszázalékos volt.

A „Kolon-tó” témahét ismét a Madárvárta és a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársainak közreműködésével szerveződött az ötödik évfolyam számára. A hét négy napján a délelőtti tanítási órák mellett délutáni programok keretében is ismerkedtek tanulóink a Kolon-tó élővilágával. Meglátogatták a Madárvártát, gyűrűzéssel, a vízi és a homokbuckai növény és állatvilágával ismerkedtek, filmvetítés, internetes kutatómunka is része volt a témahétnek, amely vetélkedővel zárult a sportcsarnokban. Köszönjük az 5. évfolyamon tanító összes kolléga segítségét! Szintén az ötödikes tanulóink bevonásával valósult meg áprilisban a moduláris oktatási program testnevelés, idegen nyelv és osztályfőnöki órákon. Ennek keretében ismerkedtek az egészséges életmód alapvető feltételeivel. Kiemelt szerepet kapott az egészséges táplálkozás, rendszeres testmozgás, testápolás, napi életritmusuk kialakítása. A képességfejlesztésben a tapasztalatszerzés, a tevékenykedtetés kapott hangsúlyt.

 

TÁMOP 3.2.13-12/1-2012-0014 Az Izsáki Kulturális Szolgáltató Központ nevelési és oktatási intézményeket támogató tevékenysége

A projekt a második fenntartási évébe lépett és a feltételeknek megfelelően tovább folytatódott. A pályázat során megkezdett tevékenységek az óvoda és intézményünk részvételével valósultak meg.

 

REÁL OSZTÁLYKASSZA

Ebben a tanévben iskolánkból 6 osztály pályázott a Reál Osztálykassza pályázatban. A pályázó osztályok 2122 db darab Reál cégszöveget gyűjtöttek össze. Az egy címkére eső támogatás mértéke kb.10,99 Ft volt, így 23.325 Ft támogatást osztottunk szét címke arányosan a pályázó osztályok között. Minden kedves pályázó osztálynak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az aktív részvételért, reméljük, hogy az elnyert támogatások révén sikerül emlékezetes élményeket szerezni a gyerekeknek és a következő tanévben ismét részt vesznek a gyűjtésben. A többi osztályt is biztatjuk a Reál-címkék gyűjtésére.

 

Iskolagyümölcs és iskolatej program

A 2015/16. tanévben is nagyon sikeres volt az iskolagyümölcs program. A gyerekek szívesen fogyasztják a gyümölcsöt, zöldséget és gyümölcslevet. Szinte egész nap ették az almát, így biztosítani tudtuk az egészséges táplálkozáshoz szükséges vitaminokat. A leírtak szerint rendszeresen érkezett a gyümölcs, minőségileg is elfogadható volt. A tanulók még hozzá kapcsolódó kisfilmen keresztül is bővíthették ismereteiket, rejtvényt fejtettek.

Az iskolagyümölcs programhoz hasonlóan iskolánk a 2015/2016-os tanévben is – immár harmadik éve - részese az Európai Unió és a magyar állam által finanszírozott iskolatej programnak. Intézményünkbe a Happy Tejtermék Kft. heti kétszeri szállítással juttatja el a tejet vagy más tejterméket, melyet aztán a tízórai szünetben osztunk ki tanulóink között, hetente négyszer. A gyerekek többsége igényli, és szívesen fogyasztja a termékeket. Egy csepp sem megy veszendőbe, mert a délelőttről megmaradt tejet, joghurtot délután a napközis tanulók jóízűen megisszák. A szállítás, a kiosztás, az adminisztráció már teljesen zökkenőmentesen működik. Reméljük, a következő tanévben is folytatódik iskolánkban a program.

 

„Határtalanul” a nemzeti összetartozás operatív programja

2016. május 18-20-ig három napot töltött 31 tanuló 4 pedagógus kíséretében a Felvidéken. A budapesti illetőségű Student Lines Diákutazási Iroda szervezte a programokat, amelyek egytől-egyig kifogástalanul sikerültek. Ők biztosították a helyi idegenvezetőket, akik maximálisan végezték a munkájukat. A kirándulás célja a felvidéki magyarság életének megismerése és a magyarságtudat erősítése volt. Ennek keretében látogattak el a deáki Alapiskolába, ahol a gyerekek sportversenyekben mérték össze tudásukat, a pedagógusok pedig kellemesen elbeszélgettek a sok hasonló nehézségről, illetve az eltérő oktatási rendszerről. Mindnyájan felejthetetlen élményekkel, történelmi és természeti ismeretekkel gazdagodtak.

 

„Köszönjük, SIÓ” pályázat

2016-ban a „Köszönjük, SIÓ!” Iskolatáska Program továbbra is olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokat támogat, akiknek valóban komoly problémát jelent a tanévkezdés. A Programmal vadonatúj iskolatáskához juthatnak a gyerekek.  A nem rászoruló gyerekek rajzok készítésével vesznek részt a pályázatban. A pályázatok elbírálása a nyár folyamán történik majd.

Balogh Rita intézményvezető-helyettes

 

Határtalanul

TERMÉSZETJÁRÁS FELVIDÉKEN

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által támogatott HATÁRTALANUL! program keretében kiírt pályázaton elnyert 1.048.000 Ft tette lehetővé, hogy az Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 31 hetedikes tanulója és 4 pedagógusa felvidéki kiránduláson vegyen részt 2016. május 18-20-ig. (Pályázati azonosító: HAT-15-05-0457)

A tanulók és kísérőik három napon át ismerkedhettek a Felvidék csodálatos látnivalóival, az ott élő magyarság életével.  Találkoztak a deáki Alapiskola tanulóival, akikkel jókedvűen fociztak, kiütőcskéztek. Felejthetetlen élményekkel gazdagodtak, bővültek történelmi és természeti ismereteik, erősödött magyarságtudatuk.

Természetjárás Felvidéken

Május 18-án, szerdán reggel fél 6-kor indultunk a Sportcsarnok elől, felkészülve egy hosszú buszozásra. Kísérő tanáraink Edit nénik (Dr. Turainé Lakatos Edit, Katzenbachné Csengődi Edit, Szabóné Pápa Edit) és Marika néni (Kapás Zoltánné) voltak.

Hosszú út után megérkeztünk Komáromba, ahol megnéztük az erődöt, majd megkoszorúztuk Klapka György szobrát. Az erődben egy idegenvezető megmutatta a várat, majd egy vakalagúton próbáltuk ki a bátorságunkat és tájékozódó képességünket.

Innen Ógyallára mentünk, és az ottani iskolának egyik termében megtekintettük a Feszty-emlékszobát, melyben beszámoltak nekünk a festő életéről, és feltárták előttünk azt a tényt, hogy Feszty Árpád író is volt. Következő állomásunk Gúta volt, ahol megtekinthettük az utolsó hajómalmot.

Kifáradva, estefelé érkeztünk meg Felsőszelire, ahol a szállásunk volt. Sétáltunk egyet a faluban, majd visszatértünk a panzióba. Itt megvacsoráztunk, játszottunk egyet, majd elmentünk aludni.

Másnap korán ébredtünk. Reggeli után Kistapolcsányba, a bölényrezervátumba vezetett utunk. Az egyik gondozó – idegenvezetőnk fordításában – elmondta, hogy az európai bölény (amelyet ott láthattunk) fokozottan védett, a kihalás szélén álló faj. Innen a malonyai arborétumba mentünk. A specialista nagyon érdekesen mutatta be az egyes növények tulajdonságait.

Innen Nyitrát vettük célba. Ott megnéztük a várat és Vazul tornyát, sétáltunk a városban és fagyiztunk is. „Otthon” vacsora után kézműves foglalkozáson vettünk részt, ahol karkötőket csomóztunk magunknak. Lefekvés után még sokáig beszélgettünk a nap fáradalmairól, miközben szendvicset kentünk a hazaútra.

Péntek reggel frissen és kipihenten ébredtünk. Reggeli után elköszöntünk vendéglátóinktól és buszra szálltunk. Hazafelé útba ejtettük Deákit, ahol az iskolát és a templomot néztük meg. Focimeccset és kiütőcske-csatát vívtunk az ottani gyerekekkel, akik akármennyire is próbálkoztak, mindig alulmaradtak velünk szemben. Onnan továbbindulva meglátogattuk Vöröskő várát és Pozsonyt, ahol bejártuk a királyok koronázási útját.

Késő éjszaka, kimerülten, de vidáman érkeztünk meg Izsákra. Még sokáig meséltük élményeinket szüleinknek.

Mezei Kristóf 7. a

 

RAJZPÁLYÁZAT

·         A Kiskunsági Madárvédelmi Egyesület „Kolon, a vizek birodalma” témakörben országos rajz- és fotópályázatot hirdetett, melyre iskolánk tanulói közül is sokan beküldték képeiket.

Díjazottak:

Alsó tagozat – 1. helyezett Tercsi Márk Péter 4. c

Felső tagozat – 3. helyezett Csépe Erzsébet 8. c

·         Kézmosás Világnapja

A kézmosás világnapja (október 15.) alkalmából ebben a tanévben rajzpályázaton vehettek részt iskolánk alsó tagozatos diákjai.

A kézmosás fontosságáról sok szép és ötletes rajz készült. A 11 osztályból összesen 37 alkotás érkezett, melyeket apró ajándékokkal jutalmaztunk. A gyerekek nagy izgalommal várták az eredményhirdetést.

A szavazatok alapján helyezést értek el az alábbi tanulók:

1. helyezett: Balogh Babett Anna 4. c

2. helyezett: Frankó Johanna 1. b

3. helyezett: Tóth Katalin és Kovács Klaudia 3. c

Minden résztvevőnek gratulálunk és reméljük, hogy ezzel a kezdeményezéssel sikerül hagyományt teremteni. Bízunk abban, hogy a következő tanévben is találkozhatunk a lelkes „kis művészek” rajzaival.

Kovács Edina és Kollárné Cséplő Gabriella