Iskolai dokumentumok

Tanfelügyelet

pdf-iconÉvkönyv helyett 2018/2019

Térítési díj és tandíj szabályzat 2018/2019

A 2018/2019-es tanévre rendelt tankönyvek listája

Intézményi önértékelési csoport munkaterve (2018/2019)

Helyi értékelési szabályzat

KÉRELEM - bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány kiállításához

Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

Taneszközök listája:

1. oszt 2. oszt 3. oszt 4. oszt 5. oszt 6. oszt 7. oszt 8. oszt

Eltérő tantervű tagozat

Térítési díj

Egyéb dokumentumok

pdf-iconSzakmai alapdokumentum
pdf-iconIntézményi minőségirányítási programja 2011-2016
pdf-iconHázirend  2018

pdf-iconIskolai SZMSZ 2018

pdf-iconPedagógiai Program 2018

pdf-iconMUNKATERV 2018/2019

Pedagógiai és művelődési program mellékletei

SZMSZ mellékletei:
1.sz. Kompetencia alapű oktatás implementációjának ütemezése 1.sz Adatkezelési szabályzat
2.sz. Mini Hungarofit 2.sz SZMSZ dohányzás melléklet
3.sz Órakeret 2013-14 3.sz Térítési díj
4.sz Helyi tanterv, óratervek, követelmények, tananyag  
5.sz Fogyasztóvédelmi program  
6.sz Rendelkezésre álló eszközök és felszerelések jegyzéke  
7.sz IPR  
8.sz SNI fejlesztési terv  
9.sz Középsúlyos értelmi fogyatékosok kerettanterve  
10.sz Határtalanul  

 

2018/2019 TANÉV HIT és ERKÖLCSTAN képviselők

Római Katolikus Hittan Tanterv 1.osztály

Római Katolikus Hittan Tanterv 5.osztály

Református tanterv