Iskolai dokumentumok

RENDEZVÉNYTERV 2020-2021

Tanfelügyelet

Térítési díj és tandíj szabályzat

Térítési díj  2020/2021

A 2020/2021-es tanévre rendelt tankönyvek listája

Intézményi önértékelési csoport munkaterve (2020/2021)

Helyi értékelési szabályzat

KÉRELEM - bizonyítvány másodlat/új bizonyítvány kiállításához

Diákigazolvány nyomkövető alkalmazás

Taneszközök listája:

1. oszt 2. oszt 3. oszt 4. oszt 5. oszt 6. oszt 7. oszt 8. oszt

Eltérő tantervű tagozat

Egyéb dokumentumok

pdf-iconSzakmai alapdokumentum
pdf-iconIntézményi minőségirányítási programja 2011-2016
pdf-iconHázirend  2020

pdf-iconIskolai SZMSZ 2020

pdf-iconPedagógiai Program 2020

pdf-iconMUNKATERV 2020/2021

Pedagógiai és művelődési program mellékletei

SZMSZ mellékletei:
1.sz A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok 1.sz Adatkezelési szabályzat
2.sz A vizsgatárgyak részei és követelményei 2.sz SZMSZ dohányzás melléklet
3.sz Helyi tanterv a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására a 2020-ben bevezetett kerettantervekhez 3.sz Térítési díj
4.sz Helyi tanterv a 2012-ben bevezetett kerettantervekhez   
5.sz Helyi tanterv a 2020-ben bevezetett kerettantervekhez  
6.sz Alapfokú Művészeti Iskola helyi tanterve  
7.sz Képesség-kibontakoztató Integrációs Program  
8.sz Lázár Ervin Program  
9.sz Középsúlyos értelmi fogyatékosok kerettanterve  
10.sz Határtalanul  

 

2019/2020 TANÉV HIT és ERKÖLCSTAN képviselők

Római Katolikus Hittan Tanterv 1.osztály

Római Katolikus Hittan Tanterv 5.osztály

Református tanterv