KÖRNYEZETVÉDŐK

 

A környezetvédelemre nevelés az iskola minden pedagógusának, illetve minden tanórai és tanórán kívüli foglalkozás feladata. Emellett a környezetvédelmi csoport célja, hogy összefogja és irányítsa a tanulók környezetvédelmi nevelését. Kiemelten foglalkozunk a környékén lévő természeti és épített értékek védelmével. Törekszünk a környezettudatos magatartásformák begyakoroltatására a diákok és a szülők bevonásával, tevékenységközpontú módszerek alkalmazásával. Felhívjuk a figyelmet a takarékosságra (víz, hő, energia).

 

Tagok:

Alsó tagozat: Oláh Ibolya, Kollárné Cséplő Gabriella, Kovács Edina

Felső tagozat: Briglovicsné Janovics Éva, Csontosné Csősz Erzsébet, Eszik Judit