Média szakkör

(2017/2018)

Szakkörünk sajátos kifejezőeszközeivel lehetőséget teremt a gyermekek környezetében lévő események tanulmányozására, bemutatására.

A 2017/2018-as tanévet új helyünkön, szép, rendezett körülmények között kezdtük meg. Az új stúdió kialakítása, „belakása” zökkenőmentesen zajlott.

Ebben a tanévben is fő feladatunknak tekintettük az intézményünk mindennapi életének, az oktató-nevelő munka eredményeinek, a gyermekek tanulmányi, kulturális és sport versenyeken nyújtott teljesítményeinek, az intézményben zajló eseményeknek, a tanórán kívüli tevékenységeknek a folyamatos bemutatását.

A tanév során feladatainkat műsoraink készítése során valósítottuk meg, a visszajelzések szerint jó színvonalon. Kiemelt feladatunknak tekintettük a Táncsics SR (suli rádió) beindítását, melyhez az új iskolában minden technikai feltétel biztosított volt. Két lelkes riporterünk, Kovács Eliz 7.b és Szabó Enikő 7.b már a kísérleti adások során népszerűvé váltak, műsoraikat önállóan szerkesztették, vágták és az élő adásokban is profi módon teljesítettek. Az elmúlt tanévben sok érdekes riportot, interjút, tudósítást készítettünk. Elkísértük a diákjainkat különböző fesztiválokra, a sportolóinkat területi, megyei, országos versenyekre, kupákra. Tudósítottunk művészeti csoportjaink izsáki és vidéki fellépéseiről, a zeneiskolások hangversenyeiről és a jótékonysági rendezvényekről. Bemutattuk a különböző szakkörök tevékenységeit, kiállításait, fellépéseit, a vers- és mesemondó verseny helyi, kistérségi, területi és országos versenyeit. A környező középiskolák szakmáinak bemutatásával és a kecskeméti pályaválasztási kiállítás tudósításával segítettük a pályaválasztás előtt álló nézőinket.

Jelenleg a szakkörnek 23 tagja van, valamennyien iskolánk tanulói. Jó hangulatban, aktívan és eredményesen dolgoznak együtt a különböző korú és tagozatú gyerekek. Ebben a tanévben öt tagunk fejezte be tanulmányait és ballagott el: Kocsis Geanina Mária 8.a, Pintér Valentina 8.b, Fejes Nikolett 8.b, Radics Ramóna Rozália 8.d és Patai Richárd Csaba 8.d, akik többéves, lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak a média szakkör és a Kölyök TV eredményeihez. A lelkes tevékenységüket megköszönve, további tanulmányaikhoz sok sikert kívánunk!

A szakkör eredményes működéséhez támogatóink aktív segítsége is kellett. Munkánkat támogatták: a Kiskőrösi Tankerületi Központ, Izsák Város Önkormányzata, a szülői munkaközösség, az ITV és Szénási Sándor elektroműszerész. Köszönjük támogatóinknak, hogy ebben a tanévben is segítették munkánkat, nézőinknek, hallgatóinknak pedig, hogy hétről hétre figyelemmel kísérték műsorainkat.

Némedi János

a médiaszakkör vezetője